Gerard Wemans 1817 – 1818

Hij werd geboren in 1764 te Luik en overleden 23 maart 1849 te Sittard. Hij was burgemeester van Sittard en werd in 1817 de eerste burgemeester van de zelfstandige gemeente Broeksittard. Nadat de grenzen tussen Duitsland en Nederland in 1816 definitief waren vastgesteld, moest ook nog de grens tussen Sittard en Broeksittard worden vastgesteld. Als burgemeester van beide gemeenten tekende hij de overeenkomst voor zowel Sittard als Broeksittard. Daarbij werd de hoeve Lahrhof aan Sittard toegewezen. Daar waren die Broeksittard het zeker niet mee eens en het eerste geschil tussen Sittard en Broeksittard was geboren. Het werd een hele strijd die tot aan de Hoge Raad ging en uiteindelijk door koning Willem I zelf in het voordeel van Broeksittard werd beslist.

Een uitgebreide beschrijving van dit conflict is te vinden onder:

Verhalen: 1818 Grensconflict Lahrhof.