1970 Nieuwbouw van de kleuterschool aan de Paulus Potterstraat.

Archiefcode:1435 1970
Start bouw juli 1970, oplevering oktober 1970. Voor de bouw startte werden er eerst 3 kelders gebouwd om het niveauverschil in het bouwterrein op te vangen. Kosten kelders: ƒ30.000,- , school: ƒ542.357,-

13 November 1971 Opening van de nieuwe kleuterschool

Archiefcode:1435 1971

Het vastgestelde programma voor de opening was als volgt:

 • Welkomstwoord door de Weledele Heer J.L. Breukers. (ca.1100 uur)
 • Als symbool van de opening wordt de Burgemeester een sleutel aangeboden.
 • Officiële openingsrede door de Edelachtbare Heer H.M.J. Dassen, Burgemeester van Sittard
 • Bekendmaking van de naam der Kleuterschool.
 • Feestliedje door de kleuters.
 • Inzegening van het gebouw door de Zeereerwaarde Heer J. Kuypers, Pastoor van Broeksittard.

Hierna zullen het woord voeren:

 • Mevrouw S.H.M.M. van Lier van der Stok, inspectrice van het kleuteronderwijs.
 • De Weledelgestrenge Heer L.F.J.H. Frantzen, Inspecteur van het Basisonderwijs.
 • Daarna gelegenheid tot feliciteren en bezichtiging van de school

De naam werd op onderstaande manier bekend gemaakt.

 • De K van het kind, dat knutselt en kleurt, die met al zijn werkjes de school opfleurt.
 • De L van lezen, met speel- en leermateriaal in de klas, dat komt ons in de basisschool straks goed van pas
 • De EU staat in kleuter, die staat hier centraal, dat weet men in Sittard  allemaal.
 • De T van talent, dát hadden al die grote mensen, om zo’n mooie school te bouwen, waar niets meer aan valt te wensen
 • De E is van enig, ja dát is dit gebouw, vindt U het ook prachtig, mijnheer en mevrouw?                            
 • De R is van roetsen en rollen bij ons in de zaal, van al die leuke spelletjes houden wij allemaal.
 • De H is van Hoerah! Wij zijn toch zo blij, de school gaat nu open en dat vieren wij.
 • De EE dat zijn twee letters, heel dicht bij elkaar, die leren we schrijven het volgende jaar.
 • De M van mooi, dát is alles hier, daarom komen wij naar school, met veel plezier.

Ornamenten van de kleuterschool van W. Friesen

Archiefcode: 1345 – 1972

De Spelende Jongen

Na sluiting van de kleuterschool in 1996 werden de ornamenten verplaats naar de basisschool. Eén ornament werd opgehangen nabij de kleuterklassen. Wegens plaatsgebrek werden 2 ornamenten opgeslagen in de kelder.  Later werden die 2 verplaatst naar de parochiekerk waar ze een plaatje kregen in de pastorietuin.

De twee ornamenten in de tuin van de pastorie kregen een opknapbeurt van Rica Maens-van Zeyl. 
Het ornament welk nog op de Basisschool hangt Prachtig reliëf van links er rechts gefotografeerd