Priesterzonen uit Broeksittard

Door Frank Maassen (bewerkt door Winand Schmeitz)

Tussen ca. 1700 en het jaar 2000 werden 29 jongens uit Broeksittard geroepen tot het priesterambt. Tenminste voor zover bekend. Uit de periode vóór 1700 is weinig bekend. Ook toen zullen er wel jongens uit Broeksittard priester geworden zijn maar zijn daarvan geen schriftelijke vermeldingen bekend. Een uitzondering betreft Godefridus van Brucsitter. Deze priester was in 1366 werkzaam in Maastricht als Dominicaan oftewel predikheer. Hij wordt vermeld in het artikel van P. Doppler, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Maastricht en Limburg in: De Maasgouw 1914

Priesterzonen sinds 1700