Pastoor Vergouwen 1994-2015

Geboren 19 maart 1942 te Hoeven (N.Br.)
Priester gewijd 8 april 1971 te Sittard

Het nieuwe Verscheuren-orgel, over genomen uit het mSC-klooster te Stein.
1996

Vele handen maken ligt werk bij het opnieuw inrichten van de pastorietuin.
1998

Bij de 100ste bedevaart naar de Sittardse Basiliek werden nog eens fanfare en Schutterij opgetrommeld om de processie te begeleiden.
1998

Voor de nieuwe pannen op het kerkdak werd een speciale Belgische firma ingehuurd om het speciale keurenpatroon te leggen.
2006

De schildering van de Abscis uit 1948 was dringend aan een restauratie toe.
2007

In 2011 vierde pastoor Vergouwen zijn 40 jarig priesterfeest op grootse wijze. 

Bij de restauratie kreeg pater Karel (zojuist heilig verklaard) een lichtkrans geschilderd. ?

In 2013 werd voor € 4000,- een klein orgel aangeschaft ter vervanging van het versleten elektronisch orgel en ten behoeve van het zangkoor.