Pastoor Lumens van 1865 tot 1873

Pastoor Lumens, Theodoor Martin
Geboren te Einighausen 3 januari 1820
Priestergewijd 20 december 1845
Pastoor van Broeksittard van 1865 – 1873
Overleden te Broeksittard op 9 december 1873

  • Voor gegevens over pastoor Lumens zie;
    Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie
    Pag.229 en verder.
  • In Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold 1996 staat het verhaal “Een opgehouden begrafenis”over de perikelen bij de aanleg van het nieuwe kerkhof in 1872. bladzijde 21 en verder

Het grafmonument

Opschrift op de grafsteen:

HIER RUST
DE WELEERWAARDE
HEER
JOANNES WILHEM
LUMENS
PASTOOR
DEZER PAROCHIE
GEB. TE EINIGHAUSEN
DEN 13 JANUARI 1820
ALHIER OVERLEDEN
DEN 8 DECEMBER 1873
R.I.P


Dit grafmonument staat op de begraafplaats van Broeksittard. Oorspronkelijk was het graf van pastoor Lumens vóór het lijkenhuisje.  In 1874 werd door de industrieel dhr. Closset uit Luik (pachter van de jacht alhier) het kruis geschonken welk in de plaats van het grafmonument kwam en daar nu nog steeds staat. Het monument werd aan de rechterzijde geplaatst

In 2009 werd het verplaatst naar de huidige plaats in de rij van de overleden parochiepriesters.