Pastoor Kuypers van 1959 tot 1972

Al na één jaar Broeksittard was het al groot feest.
Hij vierde zijn 25-jarige priesterschap op grootse wijze.

Pastoor Kuijpers, Johannes Gerardus
Geboren te Bingelrade 30 juli 1910
Priester gewijd in Roermond 6 maart 1935.
Pastoor van Broeksittard van 1959 tot 1972
Overleden op 1 oktober 1985 te Buchten

Pastoor Kuypers bij de inzegening van de nieuwe school die zijn naam draagt. Hierbij geflankeerd door het kerkbestuur, meester Breukers en als assistent een misdienaar.

Aanpassingen i.v.m. 2e Vaticaans concilie: Nieuw altaar, credenstafel en misdienaarbank voor de som van 1698,- gulden (incl.BTW)